Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. Archos Invest S.R.L. garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre S.C. Archos Invest S.R.L. pentru a trimite utilizatorului diverse oferte speciale, eventualele promotii, etc…

S.C. Archos Invest S.R.L. nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza adresa dvs. de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde si nu ofera catre terti adresele de e-mail obtinute prin intermediul site-ului www.archosinvest.ro. De asemenea, S.C. Archos Invest S.R.L. nu divulga datele dvs. personale altor persoane care acceseaza paginile acestui site.

Datele dvs. personale vor putea fi insa transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.

Toate datele cu caracter personal vor fi pastrate de catre colectivul nostru, respectand intocmai prevederile legale aflate in vigoare.

S.C. Archos Invest S.R.L. va reține datele dumneavoastra personale și le va folosi numai în scopul de reclamă, marketing și publicitate, precum și în scopul informării Clienților asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia.

Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Societatea înregistrează numai informațiile cu caracter personal oferite voluntar de către Vizitatori/Utilizatori/Clienți. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Societatea are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează Utilizatorii/Clienții. Societatea respectă dreptul la confidențialitate a datelor fiecărei persoane care accesează Site-ul www.archosinvest.ro.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. Archos Invest S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este cea de reclamă, marketing și publicitate.
S.C. Archos Invest S.R.L. poate notifica clienții săi cu privire la ofertele sale curente prin newsletter-ul săptămânal, putând trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. Clientul acceptă să primească de la Societate mesaje de informare sau comerciale la adresele de e-mail comunicate Societății.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Societate şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali ai Societății. Prin completarea datelor personale în formularele de contact, Utilizatorii declară că sunt de acord ca datele lor personale să fie incluse în baza de date a Societății și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:

  • activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea Societății la adresele de e-mail comunicate Societății,
  • participarea la concursuri, promoții;
  • transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în Site, administrare, etc);
  • statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii Site-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și alte servicii noi.